Fire Tara
       
     
Tara's song
       
     
Tara- The opening #1
       
     
Winter water Tara
       
     
 Tara water summer
       
     
Tara & Spirit
       
     
Butterfly Lady #1
       
     
Butterfly Lady 2
       
     
Butterfly Lady 3
       
     
Butterfly Lady 4
       
     
Butterfly Lady 5
       
     
Fire Tara
       
     
Fire Tara

monoprint  ( OOAK by artist) on paper

Tara's song
       
     
Tara's song

monoprint on paper ( OOAK by artist Alexandra Cabri)

Tara- The opening #1
       
     
Tara- The opening #1

Chine-colle monoprint on archival paper ( OOAK by artist Alexandra Cabri)

Winter water Tara
       
     
Winter water Tara

Monoprint on archival paper ( OOAK by artist AC)

 Tara water summer
       
     
Tara water summer

monoprint & pastel (OOAK by artist Alexandra Cabri)

Tara & Spirit
       
     
Tara & Spirit

Mono print on archival paper  (OOAK by artist Alexandra Cabri)

Butterfly Lady #1
       
     
Butterfly Lady #1

Monoprint on  archival paper ( OOAK by artist Alexandra Cabri)

Butterfly Lady 2
       
     
Butterfly Lady 2

Monoprint on archival paper & pastel ( OOAK by artist Alexandra Cabri)

Butterfly Lady 3
       
     
Butterfly Lady 3

Monoprint on archival paper & pastel ( OOAK by artist Alexandra Cabri)

Butterfly Lady 4
       
     
Butterfly Lady 4

Monoprint on archival paper & pastel ( OOAK by artist Alexandra Cabri)

Butterfly Lady 5
       
     
Butterfly Lady 5

Monoprint on archival paper & pastel ( OOAK by artist Alexandra Cabri)