Fire Tara
       
     
Tara's song
       
     
Tara- The opening
       
     
Winter water Tara
       
     
Summer Water Tara
       
     
Tara & Spirit
       
     
Butterfly Lady
       
     
Butterfly Lady 2
       
     
Butterfly Lady 3
       
     
Butterfly Lady 4
       
     
Butterfly Lady
       
     
Fire Tara
       
     
Fire Tara

monoprint  ( OOAK by artist) on paper

Tara's song
       
     
Tara's song

monoprint on paper ( OOAK by artist Alexandra Cabri)

Tara- The opening
       
     
Tara- The opening

chine colle monoprint on paper ( OOAK by artist Alexandra Cabri)

Winter water Tara
       
     
Winter water Tara
Summer Water Tara
       
     
Summer Water Tara

monoprint & pastel (OOAK by artist Alexandra Cabri)

Tara & Spirit
       
     
Tara & Spirit

monoprint & pastel (OOAK by artist Alexandra Cabri)

Butterfly Lady
       
     
Butterfly Lady

monoprint on paper ( OOAK by artist Alexandra Cabri)

Butterfly Lady 2
       
     
Butterfly Lady 2

monoprint on paper ( OOAK by artist Alexandra Cabri)

Butterfly Lady 3
       
     
Butterfly Lady 3

monoprint on paper ( OOAK by artist Alexandra Cabri)

Butterfly Lady 4
       
     
Butterfly Lady 4

monoprint on paper ( OOAK by artist Alexandra Cabri)

Butterfly Lady
       
     
Butterfly Lady

monoprint on paper ( OOAK by artist Alexandra Cabri)